HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: ✱8911
Lượt truy cập
  • 1
  • 325
  • 535,206

Các Phòng Ban

1- Ban Giám Đốc

* ĐT: (024) 39999.828 - Hotline giám đốc: 090.404.0033

2- Tài Vụ

* ĐT: (024) 2201.5533

3- Trực điều hành và tiếp nhận thông tin vận chuyển cấp cứu

* ĐT: 024.33.911.911   hoặc Hotline: 0837.911.911 trường hợp khẩn cấp

4- Trực nhân viên

* ĐT: (024) 36331597

5- Phòng vật tư - Kỹ thuật

* ĐT: (024) 37624602

6- Phòng Bác sỹ

7- Phòng Điều dưỡng

8- Đội xe

Bình luận