HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: ✱8911
Lượt truy cập
  • 1
  • 190
  • 389,235

Các Phòng Ban

  23/08/2016

1- Ban Giám Đốc

* ĐT: (024) 39999.828 - Hotline giám đốc: 090.404.0033

2- Tài Vụ

* ĐT: (024) 2202.5533

* ĐT: (024) 3633.1597

3- Trực điều hành và tiếp nhận thông tin vận chuyển cấp cứu

* ĐT: 024.33.911.911   hoặc Hotline: 0837.911.911 trường hợp khẩn cấp

4- Trực nhân viên

* ĐT: (024) 2202.5533

5- Phòng vật tư - Kỹ thuật

* ĐT: (024) 3633.1597

6- Phòng Bác sỹ

7- Phòng Điều dưỡng

8- Đội xe

Bình luận