HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 0837.911.911
Lượt truy cập
  • 1
  • 32
  • 234,284

Giấy phép Hoạt động

  23/08/2016

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH

CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH TRONG NƯỚC

SỐ GP: 1390/ SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Bình luận