HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: ✱8911
Lượt truy cập
  • 1
  • 373
  • 447,223

TRANG THIẾT BỊ

- KHOANG NẰM CHO NGƯỜI BỆNH HIỆN ĐẠI NHẤT, ĐƯỢC TÁCH BIỆT ĐỘC LẬP VỚI KHOANG LÁI XE.

- CÁNG NẰM (BĂNG CA) LÀ LOẠI CHUYÊN DÙNG, ĐA NĂNG GIÚP  CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THỂ NẰM, NGỒI Ở MỌI TƯ THẾ TÙY THEO THỂ TRẠNG VÀ CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐƯỢC Ở MỌI ĐỊA HÌNH KHÓ KHĂN, CHẬT HẸP.......

- HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG, QUẠT THÔNG KHÍ, HÚT GIÓ,ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU LÀM MÁT VÀ SƯỞI ẤM CHO NGƯỜI BỆNH THEO MÙA

- MÁY TRỢ THỞ DI ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH TRÊN XE CỨU THƯƠNG, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TẤT CẢ LỨA TUỔI NGƯỜI BỆNH, THỞ XẤM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN, THUẬN TIỆN VÀ AN TOÀN ....

MONITOR THEO DÕI TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH 24/24 GIỜ

- MÁY ĐIỆN SỐC TIM

- HỆ THỐNG OXY THỞ.................  

- VALI THUỐC, VALI VẬT TƯ Y TẾ CẦN THIẾT 

 - MÁY HÚT DỊCH CHO NGƯỜI BỆNH

- MÁY HÚT KHÍ MÀNG PHỔI

KÍNH CHỐNG NẮNG, CHỐNG TIA TỬ NGOẠI ........

 

ĐIỆN THOẠI:  (024) 33.911.911  TRỰC 24/24

HOTLINE KHẨN CẤP : 0837.911.911

 

Bình luận